O Inwestycji

Przędzal­nia to obiekt hand­lowy z powierzch­ni­ami do wyna­ję­cia usy­tuowany w ścisłym cen­trum Bielska-​Białej, w narożniku ul. Par­tyzan­tów i Pow­stańców Śląs­kich. To powierzch­nie do wyna­ję­cia o wysokim stan­dard­zie, budynek ofer­u­jący lokale usłu­gowe i powierzch­nie biurowe dla sze­rok­iego grona odbior­ców. Prawie 3500 m2 powierzchni użytkowej przez­nac­zone jest na lokale z różnych dziedzin handlu. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą ofertą!
Profil Facebook