SMYK w Przędzalni – otwarcie 1 września !

7 lat temu
Prywatna Szkoła Podstawowa SMYK w Bielsku-Białej

Pry­watna Szkoła Pod­sta­wowa SMYK otwiera swoją nową siedz­ibę na tere­nie biel­skiej „Przędzalni”.

Już od 1 wrześ­nia 2017 zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych edukacją swoich dzieci do budynku przy ul. Pow­stań­cow Śląs­kich 3, aby zapoz­nać się z nową ofertą tej placówki. Placówka mieści się na pier­wszym piętrze budynku. Szczegóły na stronie szkoły. Kore­spon­dencja e-​mail: smyk@szkolasmyk.pl

Profil Facebook