Lokale 40-​metrowe na I i II piętrze.

7 lat temu
Biuro 40 m pietro 2 4

Poniżej prezen­tacja dwóch lokali biurowych odd­anych niedawno do użytku.

  • Powierzch­nia użytkowa to 40 m2.

  • Ściany pokryte tynkiem, gładzią gip­sową i farbą akrylową

  • Na jed­nej ścianie widoczny ory­gi­nalny mur ceglany.

  • W jed­nym lokalu podłoga pokryta została płytką ceram­iczną w drugim – pan­elami drewnopodobnymi.

  • Oba lokale są doskonale doświ­et­lone poprzez liczne przeszk­le­nia okienne.

Więcej infor­ma­cji uzyska­cie kon­tak­tu­jąc się znami.

Profil Facebook